VIZIUNEA

Şcoala "Emil Isac" este o şcoală în mijlocul comunității, care :

 1. răspunde cerinţelor unui învăţământ deschis, flexibil, activ-participativ
 2. aplică efectiv metodele unui învăţământ modern, având ca scop centrarea activităţilor pe elev şi evaluarea progresului acestuia
 3. dezvoltă capacităţi de cooperare cu şcoli de profil din țară și străinătate, cu instituţii de cultură, cu autorităţile locale, în sprijinul satisfacerii cerinţelor proprii şcolii
 4. valorizează activitatea metodiştilor la nivelul şcolii în diseminarea informaţiei şi experienţei pozitive privind procesul educaţional
 5. accentuează aspectul formativ al învățării, dezvoltarea competențelor cheie și a capacităților de transfer
MISIUNEA

Şcoala "Emil Isac" sprijină :

 1. cuprinderea întregii populații de vârsta școlară (arondată școlii) într-o formă de învățământ obligatoriu
 2. dezvoltarea la elevi a competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor complexe
 3. înţelegerea schimbărilor care au loc în jurul lor astfel încât să devină adaptabili, flexibili, dinamici
 4. valorificarea experienţelor acumulate de elevi, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale optime
 5. înţelegerea şi aplicarea principiilor democraţiei
 6. respectarea, apărarea şi promovarea adevăratelor valori naţionale