Page 3 -
P. 3EDITORIAL


“Vino, pentru a spori în în devenirea omului. sfătuiesc din toată inima să luaţi în
trup, minte şi suflet; du-te Aceasta este chemarea întreg- serios învăţătura, să nu lăsaţi timpul
pentru a sluji mai bine lui ului colectiv de cadre didactice al să trecă degeaba pe lângă voi,
Dumnezeu, ţării şi apropelui şcolii noastre, care nu au un scop pentru că atunci când veţi absolvi
tău” sunt cuvintele scrise pe mai înalt decât acela de a-şi pune şcoala să vă puteţi încadra în gru-
frontispiciul unei şcoli ameri- toată competenţa şi energia pe parea celor cărora şcoala le spune la
cane. altarul slujirii omului. plecare „Du-te, pentru a sluji mai
Aceasta este de fapt, Căci, ce este şcoala? bine lui Dumnezeu, ţării şi apro-
chemarea dintotdeauna a şcolii, Nu este doar o sursă inepuiza- pelui tău”.
adresată sufletelor imaculate ale bilă de cunoştinţe care te fac să te Profilul moral al unui om dă ton-
copiilor care păşesc, cu emoţie, crezi stăpânul universului, ci este ul întregului său comportament de
întâia oară pe treptele şcolii. izvorul de lumină şi înţelepciune cetăţean, de familist. Moralitatea vă
Aceasta este chemarea şco- care-ţi luminează drumul vieţii şi dă puterea să urcaţi tot mai sus spre
lii adresată tuturor elevilor, te ajută să alegi între ceea ce este soare şi să vă scăldaţi sufletele în
pentru a-i conştientiza, o dată în bine şi ceea ce este rău. torentele adevărului, vă dă puterea
plus, de rolul formator al şcolii De aceea, dragi copii, vă să fiţi vestitorii unei lumi mai bune
şi mai drepte.
Prof. Lucia Corina Bradea
POVESTEA CLASEI PREGĂTITOARE
A fost odată o toamnă fierb- mai multor lumi. Am pătruns în
inte, o toamnă plină de emoții în lumea poveștilor vrăjite, a CONŢINUT
așteptarea primei zile de școală. viețuitoarelor nemaiîntâlnite, am
Era pentru întâia oară când cei călătorit cu o rachetă imaginară în EDITORIAL 1
mici veneau la școală în clasa cosmos, ne-am făcut prieteni în EVENIMENT 2
pregătitoare. Îmi puneam mii de întreaga lume, ne-am dat seama că ISTORIE CULTURALĂ 5
întrebări despre ceea ce va toate lucrurile au un rost ... și, nu CLUJEANĂ
urma, despre cum ne vom în ultimul rând, am descoperit
descurca ... eram convinsă că taina literelor și a cifrelor. Stați... PREMIANŢII NOŞTRI 6
mulți dintre ei vor plânge.... era să uit de călătoriile și excursiile RE-CREAŢIE 11
Emoțiile însă s-au topit în la diferite ferme de animale sau de MUZA DE LA 7 14
momentul în care i-am vizitele în oraș. Toate au fost
cunoscut. Nici urmă de teamă, nemaipomenite și am descoperit “ŞCOALA ALTFEL” 17
niciun moment de panică, ci împreună cât de minunată e lumea ENGLISH CORNER 19
doar curiozitatea și dorința de a ce ne înconjoară. MAGYAR SZÓ 21
cunoaște lucruri noi. În cele 24 Povestea noastă a fost și este în
de perechi de ochișori nu se continuare una fericită. E o poveste DIN LUMEA COLORATĂ A 22
citea decât bucuria că sunt în fără zmei şi balauri, doar cu zâne COPIILOR
sfârșit elevi. bune și spiriduși jucăuși. E o CURIOZITĂŢI 23
Începutul vieții de școlar a poveste din care orice copil
fost stângaci, a fost anevoios, cu cuminte și isteț poate face parte. EDUCAŢIE 24
multe obstacole, dar niciunul Dacă mă întrebați care este părerea
dintre noi nu a renunțat și, după mea despre toate aceste lucruri, am VIAŢA SPIRUTUALĂ 27
nici o lună de la începerea să vă spun că sunt încântată că DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE 28
școlii, știam fiecare ce avem de acestea s-au petrecut în sfărșit la
făcut, care sunt regulile clasei, școală. Clasa pregătitoare a fost și
cum lucrăm în caiete, cum va fi cu siguranță o experiență
folosim materialele potrivite. pozitivă pentru fiecare dintre noi.
Clasa devenise încet, încet un Prof. Înv.primar, Mariş Loredana
loc primitor, în care micile
„albinuțe” munceau cu
entuziasm pentru a duce la bun
sfârșit sarcinile primite. Pentru
că am fost harnici am putut
deschide cu chei potrivite ușile

1 Cuvântu’ de la 7
   1   2   3   4   5   6   7   8