Page 4 -
P. 4


EVENIMENT
ESRA – EUROPEAN SCHOOLS ROCK AROUND
Pentru primul an, ne-am propus sa creăm o
euro-grădină, şi am reuşit! În fiecare dintre cele
patru ţări participante s-au realizat astfel de grădini
cu plante specifice ţărilor partenere. Realizarea
grădinilor nu ar fi fost posibilă fără entuziasmul şi
implicarea echipei ESRA, care a dovedit încă odată
faptul că, “dacă există voinţă, se va găsi o cale…”
Încoronarea activitatilor de proiect s-a reali-
zat prin participarea a şase elevi şi patru profesori
din şcoala noastră în luna mai la reuniunea de pro-
iect din Susurluk, Turcia. Această reuniune a reuşit
să ofere experienţe valoroase atât elevilor cât şi
profesorilor participanţi, şi ne-am întors motivaţi să
Prieteni vechi şi noi. Prima reuniune ESRA, Cluj-N, România
împărtăşim şi să valorizăm cele văzute şi învăţate.
Începând cu acest an şcolar, în continuarea Încheiem, aşadar, un an de proiect plin de
unei tradiţii de peste zece ani în promovarea realizări şi activităţi reuşite, care ne arată faptul că
valorilor europene, Şcoala Gimnazială “Emil proiectul Comenius este probabil “acel ceva” care
Isac” din Cluj-Napoca participă, în calitate de ne face să iubim şcoala un pic mai mult şi să
coordonator, în cel de-al cincilea parteneriat aşteptăm anul ce vine curioşi şi entuziasmaţi de
Comenius, intitulat ESRA – European Schools noile activităţi şi întâlniri. Echipa Come-
Rock Around. Parteneriatul se derulează pe durata nius
a doi ani, 2012-2014, între patru şcoli din Spania,
Suedia, Turcia şi România, finanțat de către Comi-
sia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot
Parcursul Vieţii, programul sectorial Comenius.
Scopul său principal este acela de a da Euro-
pei o faţă mai familiară, o Europă a prieteniei. In-
tenţia noastră este aceea de a promova comunicarea
internaţională, valorile europene, principiile
cetăţeniei europene şi, în cele din urmă, o educaţie
de calitate. Şcoala europeană a secolului 21 trebuie
să fie deschisă înspre diversitate, mobilitate, ino-
vaţie, cooperare. Toate acestea pot fi mai uşor reali-
zate dacă nu mergem singuri pe acest drum, aşa
cum spunea unul din elevii implicaţi în proiect, in-
spirat de imnul unei vestite echipe de fotbal. Ca
echipă multinaţională, suntem cei mai buni!
Tematica celor doi ani de proiect este di-
versă: ecologie (crearea unei Euro-grădini), volun-
tariat, drepturile copilului, comunitate, tehnologii,
prietenie şi comunicare internaţională. Euro-garden, mândria noastră
În perioada 12-16 noiembrie 2012 a avut
loc prima reuniune de proiect, la Cluj-Napoca,
probabil cea mai aşteptată şi apreciată activitate de
proiect din acest an, desfăşurată la şcoala noastră.
Mulţumită implicării şi entuziasmului echipei Co-
menius am reuşit să propunem un program divers
pentru această vizită care s-a finalizat nu numai cu
rezultate educaţionale, dar mai ales cu noi prietenii
şi începutul unei relaţii de comunicare şi colaborare
multinațională.
Deja prieteni, Balikesir, Turcia
Noiembrie 2013 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9