Home » Corina Bradea

Corina Bradea

Corina Bradea Maris Loredana

Diseminare în urma participării la cursul de formare continuă în cadrul Programului Comenius

Prof. Bradea Lucia Corina, Școala Gimnazială “Emil Isac” Cluj-Napoca

 

În perioada 22-27 iulie 2013 am luat parte la cursul de formare “Ecosistemul copiilor – modelul etologic în sprijinul puiului de om” din Croația, ca urmare a  obținerii unui grant din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale.

Cursul a fost interesant, interactiv, util pentru îmbogățirea și perfecționarea practicii pedagogice, prin îmbunătățirea competențelor, a metodelor, a abilităților profesorului în activitățile de organizare a resurselor materiale pentru elevi – se poate vedea un interviu al formatoarei acordat televiziunii locale (în care am avut și eu o intervenție).

Un impact pozitiv al sesiunii de formare asupra activității mele de director, l-a avut cunoașterea altor sisteme de învățământ, atât din Croația prin observarea directă a școlii din Medulin – locație în care s-a desfășurat cursul – și discuțiile purtate cu cadrele didactice de acolo, cât și din Republica Martinica, Polonia și Italia, prin împărtășirea reciprocă a experiențelor educaționale din țările noastre cu cursantele din aceste țări.

Discuțiile cu profesorii din aceste țări europene despre curriculum-ul european, cultura locală, împărtășirea din experiențele lor didactice a condus la legarea unor prietenii, ințieri de colaborări concretizate prin dorința exprimată de profesoara Ariane Cairoli, din Republica Martinica, de a coordona un parteneriat școlar multilateral, în care să fie implicați elevi și profesori din școlile noastre.

Mobilitatea individuală din Croația s-a încheiat cu o frumoasă excursie culturală în împrejurimile orașului Pola, oraș din regiunea istorică Istria din Croația, cu un bogat patrimoniu istoric și cultural.

Urmare a activității de formare continuă, activitatea mea managerială va căpata o dimensiune europeană și va fi caracterizată prin depășirea mentalităților și tehnicilor tradiționale și acceptarea unor metode noi, activ-participative, specifice unui învățământ modern, avand ca scop modificarea practicilor didactice și centrarea activităților pe elev și evaluarea progresului acestuia,  concentrându-se pe individualitatea elevului și pe nevoile lui specifice.

În cadrul activităților de diseminare voi insista asupra detalierii pașilor pe care i-am urmat pentru accesarea finanțării activității de formare continuă în cadrul Programului Comenius :

– am căutat un curs care să se potrivească necesităților mele de formare în catalogul Comenius/Grundtvig http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

–  am scris instituției organizatoare GRUF care mi-a trimis invitația pentru curs

– am studiat Ghidul candidatului LLP 2013 și Apelul National care completeaza Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2013 (EAC/S07/12) găsite pe link-ul : http://www.llp-ro.ro/

– am redactat formularul de aplicație în limba de desfășurare a cursului și am obținut un punctaj suficient pentru a fi admisă

– am semnat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCEFP) un contract pentru mobilități de formare continuă Comenius – Programul de “Învățare pe tot parcursul vieții”.

 

Link-uri utile:

  • site-ul Agenţiei Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale (http://www.anpcdefp.ro/).
  • http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=247&d=41 – Site-ul oficial/ Secţiunea Comenius
  • http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ – Catalogul de cursuri
  • http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_2013_COM.pdf – Ghidul candidatului
  • http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html