Home » Obiectivele si tematica proiectului

Obiectivele si tematica proiectului

Prezentare Generală Obiectivele si tematica proiectului Reuniune de proiect Cluj Euro-gradina Reuniune de proiect Turcia Uniunea Europeană și Drepturile Copilului Reuniune de proiect Spania Voluntariat The School Around the Garden Drepturile Copilului Puzzle UE

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea competentenţelor cheie la elevi şi profesori (comunicare în limba maternă şi limbi străine, competenţe digitale, competenţe sociale şi civice, spirit antrepenorial şi leadership, etc.)
  •  Creşterea motivaţiei pentru învăţare, reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar în cadrul elevilor care provin din medii dezavantajate social, prin implicarea lor în activităţi în care se simt valorificaţi şi apreciaţi
  • Reducerea rasismului şi a xenophobiei prin acceptarea altora, dezvoltând cunoştinţele despre alte culturi şi limbi din UE, despre diversitate şi egalitate
  • Coştientizarea eleveilor asupra drepturilor şi obligaţiilor lor ca şi cetăţeni ai Uniunii Europene
  • Implicarea elevilor în mod activ în acţiuni de rezolvare de probleme, cum ar fi: poluare, schimbări climatice, drepturile Copilului, abandonul şcolar, etc.
  • Încurajarea elevilor şi al cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine prin promovarea mobilităţilor transnaţionale
  • Dezvoltarea deprinderilor artistice şi creative
  • Creşterea dimensiunii europene şi promovarea valorilor europene în instituţiile participante

Tematica celor doi ani de proiect este diversă: ecologie (crearea unei Euro-grădini), voluntariat, drepturile copilului, comunitate, tehnologii,  prietenie şi comunicare internaţională.

 

DSCN3085

P1050530