VIZIUNEA

Şcoala Gimnazială „Emil Isac" este o şcoală în mijlocul comunității, care urmărește creșterea calitații în educație prin deschiderea către valori europene și formarea competețelor de punere în valoare a acestora, pentru a putea răspunde cerințelor unei societăți bazate pe cunoaștere și dezvoltare de competențe.

MISIUNEA

Scopul fundamental al Şcolii Gimnaziale „Emil Isac" este de a furniza servicii de calitate, o educație bazată pe principii democratice și valori europene, dezvoltând la elevi competențele funcționale esențiale în scopul unei orientări școlare și profesionale optime, astfel încât elevii și părinții să fie părtași la succes.